KOREKTURY TEXTŮ – BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kvalitní korektura textů

Správně napsané texty nejen bakalářských a diplomových prací jsou jedním z hodnocených kritérií a nevyplatí se je podceňovat.

Korektura bakalářské práce

Bezvadná stylistika i jazyk

Znáte to…máte připravený text, tlačí Vás termín, ale nejste si jisti pravopisem? Potřebujete se věnovat v první řadě odborné stránce práce? Nenechte zkazit dojem z Vaší práce banálními pravopisnými chybami… .

01.

Gramatika

Zkontrolujeme, zda Vaše bakalářská práce splňuje všechny gramatické a pravopisné normy, aby byla naprosto správná a neprůstřelná.

02.

Jazyk

Osvěžíme Vaši práci vybranými slovy a jazykovými spojeními. Dáme jazyku dynamiku a vybraná spojení, která udělají práci přesvědčivější.

03.

Styl

Dodáme bakalářské práci správný styl a jazyk. Chcete, aby práce působila učeně a odpovídala stylu používanému v oboru?

Bakalářka v pohodě
Nechte profesionály, ať se na to podívají a poradí…
Naše služby jsou jasné

Co korektura obsahuje?

Máme za sebou tisíce stran textů a víme, jaký standard je požadován u obhajob na českých vysokých školách.

#1. Precizní korektura

Pečlivě pročteme Vaši závěrečnou práci a zbavíme ji všech pravopisných a gramatických chyb a překlepů.


#2. Úprava stylistiky

Postaráme se, aby Vaši bakalářskou nebo diplomovou práci tvořil souvislý a srozumitelný text bez opakujících se frází, nesourodých slovních spojení či přebujelých souvětí.


#3. Odbornost

Díky širokému okruhu znalostí a zájmů a zájmu o čtený text samotný jsme v mnoha případech schopni odhalit i faktické chyby a nesrovnalosti.

Jdeme na to?

Chcete si ušetřit nervy a starosti s nemilým překvapením u obhajoby? S námi najdete silné zázemí pro vaši publikační činnost. Jako bývalí studenti vysokých škol máme zkušenosti s psaním bakalářských i diplomových prací. Za posledních několik let jsme úspěšně vytvořili kvalitní texty
pro mnoho vysokoškoláků. Zanalyzujeme Vaši práci a poté navrhneme vylepšení textu po gramatické i stylistické stránce.